Hur viktigt IT är och hur det styr vår globaliserade värld

it nätverk över hela världen

IT (Information Teknik) är grunden till vår globaliserade värld och ger oss information om vad som sker runt om i världen på bara några sekunder. Tack vare utvecklingen av våra smartphones kan vi därför hålla oss uppdaterade om en oändlig mängd information, gällande vår familj, vänner och vad som händer på andra sidan jordklotet.

Utan tillgång till IT-nyheter hamnar man lätt på utsidan av samhället. Oinformerad om vad som sker och utan kunskaper om hur man använder teknologin som vi människor, i dagens informations-samhälle, är så beroende utav. Dock är detta en verklighet för många människor i världen som inte har råd eller tillgång till tekniken, och detta gäller även i Sverige. Precis som att ha tillgång till internet var en kostnadsfråga för endast några år sedan i Sverige, var internet oftast något endast de högre samhällsklasserna kunde ha råd med och nyttja. I många u-länder runtomkring i världen är detta fortfarande fallet där monopol ofta råder hos de olika internetföretagen, som sätter höga priser på de olika internettjänsterna.

Ny kultur och nytt samhälle

Med IT har en ny kultur och ett nytt samhälle skapats. I Sverige gör vi det mesta på nätet, vi har även ett BankID som kan användas elektroniskt och motsvarar en elektronisk underskrift för att underlätta för privatpersoner och företag. Tekniken har utvecklats så pass att vi till och med kan beställa hem matvaror via internet, istället för att fysiskt gå till affären och handla. Vilket har till exempel underlättat livet för stressade heltidsjobbade föräldrar.

När nyanlända flyttar till Sverige krävs förutom att lära sig en ny kultur och ett nytt språk, även förstå saker så som hur man betalar sina räkningar på nätet, hur man ansöker online efter jobb och så vidare. Detta hjälper nyanlända att integrera och bli en del av det svenska samhället, utan kunskap om hur internet fungerar står man utanför, precis som vi tidigare nämnt.