Arrangera kulturarrengemang

Att arrangera ett kulturarrangemang är något som är givande för både dig som privat och professionell person men även för den bygden där du lever och verkar. För att göra det möjligt för så många föreningar och individer som möjligt att arrangera och ta del av konstyttringar av olika slag finns det många olika organisationer man kan söka stöd av. 

person som spelar gitarr

Kommuner

Först och främst bör man självklart höra av sig till sin kommun. De flesta kommunerna runt om i landet har någon form av bidrag till kulturarrangemang men den exakta utformningen varierar.

En vanlig version kallas förlustförsäkring. Detta innebär att de gör det möjligt för föreningar att arrangera större arrangemang utan att behöva riskera att man går i konkurs på grund av att besökarantalet till exempel inte nådde upp till vad som var budgeterat. I många fall finns det även projektbidrag som kan användas för att få hjälp med uppstarten av ett arrangemang. Detta är normalt sett ingenting återkommande utan är till för föreningar som vill utveckla sin verksamhet.

Studieförbund

De flesta studieförbunden kan också hjälpa dig i en form eller en annan. Ofta kan man dels få viss ersättning för utlägg under kulturaktiviteter men de brukar även kunna hjälpa till på andra sätt. Ofta äger de till exempel teknik och lokaler som de kan låna ut till föreningar och individer som planerar att arrangera något. De brukar även ha tillgång till ett bra kontaktnät bland artister, föreläsare och andra kulturpersoner.